Kategorie

WSB Wrocław ma studia podyplomowe MLM … nareszcie :)

Nareszcie doczekaliśmy się kierunku mlm na uczelni wyższej! Jestem tym bardzo podekscytowany nie z powodu, tego, że będziemy mieli teraz super wykształconych dystrybutorów! Jestem podekscytowany, bowiem taka uczelnia może wyprodukować doskonałych ludzi do zarządzania firmą mlm.

Tak tak! Przecież jeśli współpracujesz z jakąś firmą to ktoś nią zarządza. Firma mlm to przecież normalna firma działająca na rynkowych zasadach, jedynie forma dystrybucji jest oparta nie na klasycznym handlu tylko na mlm. A takiej firmie przydadzą się managerowie z dobrą wiedzą dotyczącą mlm. Ach dobry manager po MBA i takiej podyplomówce jest na wagę złota! Może was to zadziwi, ale ludzie największego sukcesu w mlm którzy zarządzają firmą mlm to wcale nie jest dobry pomysł! Bo budowa grupy mlm to inna bajka niż prowadzenie firmy mlm.

inforamcje ze strony WSB:

CEL
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczenia, a także trening umiejętności potrzebnych do pełnienia roli przywódcy i skutecznego rozwoju sieci sprzedaży. Studia dedykowane są przede wszystkim osobom, które już kierują strukturami nieformalnymi
i zajmują w nich pozycje liderów, jak również wszystkim osobom, które w sposób bezpośredni lub pośredni związali swoje zawodowe życie z network marketingiem.

KORZYŚCI

Słuchacze zdobędą narzędzia oraz umiejętności, które pozwolą im skuteczniej zarządzać siecią sprzedaży, jak również realizować cele pozazawodowe. Dużym atutem studiów jest fakt,
iż większość zajęć, prowadzona jest przez praktyków, którzy pracują z dużymi sukcesami
w branży, od wielu lat. Sesja wyjazdowa stworzy możliwość wzajemnej interakcji i wymiany doświadczeń między słuchaczami oraz praktycznego treningu nowych kompetencji.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny, na którą złożą się trzy etapy. Test wiedzy, stworzenie autorskiego modelu rozwoju sieci oraz egzamin końcowy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami prawnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PROGRAM – szczegółowy program
Specyfika branży – network marketing (4 godz.)
Analiza planu marketingowego (4 godz.)
Uwarunkowania prawne i prowadzenie finansów w mikrofirmie (8 godz.)
Trening kluczowych umiejętności osobistych lidera network marketingu (24 godz.)
Zarządzanie sobą w nielimitowanym czasie pracy (8 godz.)
Psychologiczne aspekty działalności w network marketingu (8 godz.)
Wystąpienia publiczne w network marketingu. Prowadzenie prezentacji sprzedażowych (16 godz.)
Rekrutacja i selekcja w network marketingu (24 godz.)
Zarządzanie rozwojem struktury (16 godz.)
Lider jako przywódca (32 godz.)
Trudne sytuacje w pracy lidera MLM (8 godz.)
Motywacja w strukturach nieformalnych (8 godz.)
Rozwój liderów network marketingu poprzez coaching (16 godz.)
Projektowanie, planowanie i prowadzenie szkoleń (8 godz.)
Kanały i narzędzia komunikacyjne w network marketingu (8 godz.)

http://www.wsb.wroclaw.pl/wwwWroclaw/WroSpec_marketing_bezposredni_i_mikroprzedsiebiorczosc.xml

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.